מערב סרי לנקה

מערב סרי לנקה
חוף בסרי לנקה

המחוז הצפון מערבי

סרי לנקה

עיר החוף נגומבו צפון מערב

סרי לנקה

עיר ומחוז קולומבו

סרי לנקה

סרי לנקה מחוז המערב

דרום הודו

סרי לנקה מחוז סבראגמובה