צפון סרי לנקה

צפון סרי לנקה

סרי לנקה העיר פולאנארובה

המחוז הצפון מרכזי

העיר דאמבולה

אנורדהפורה - סרי לנקה

סרי לנקה

סרי לנקה המחוז הצפוני